By Christopher Hitchens

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i manhattan. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read Online or Download Att dö PDF

Best swedish books

PHP 5 programmering

Dynamik på webbplatsen!

PHP, det serverbaserade skriptspråket, används until att skapa dynamiska webbplatser. En ofantlig mängd webbplatser använder idag Hypertext Preprocessor och dess popularitet ökar för varje manhattan model och funktion som kommer. Att personal home page är plattformsoberoende och fungerar på de flesta webbservrar bidrar givetvis until eventually dess popularitet.

Den här boken går igenom personal home page grundligt från nybörjarnivå och tar upp saker som sessioner, databaskopplingar, formulär, filhantering, med mera. De exempel som handlar om databaser är begränsade until eventually MySQL, SQLite och entry, males principen är samma för de flesta förekommande databaser. Alla exempel i boken går att köra på både home windows som Linux/Unix.

Ur innehållet:
Installation . Grunderna i personal home page . Styrstrukturer . Formulär . Stränghantering . Mer om personal home page . Hypertext Preprocessor och databaser . SQL . Filhantering . Praktiska exempel

Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Boken vänder sig until dem som vill ha en samlad introduktion until eventually Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until eventually pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, glossy kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche proper för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Romer

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir some distance until eventually ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Extra resources for Att dö

Sample text

Ex. m. reta någon. Det finns de som hävdar att en aristotelisk fokusering på övertygandet onödigt förminskar retoriken. Det må ligga mycket i det, men som lärare är en av dina uppgifter tveklöst att övertyga. Hur blir man då övertygande? Ja, även detta har vi snuddat vid. Sofisterna hade funnit att det fanns vissa gemensamma drag bland dem som var skickliga i konsten att övertyga, och att man kan sammanfatta dem för pedagogiska ändamål. Ari stoteles var den förste vi känner till som skrev om den grundläggande triaden ethos, logos och pathos.

Den här typen av mer indirekta språkval har det skrivits en hel del om. Vissa vill göra gällande att det skulle vara typiskt kvinnligt att använda såda- 36 RETORIK FÖR LÄRARE N Å G R A AV RETORIKENS GRUNDTANKAR na, medan män är mer direkta. Exempel: "Åh, titta vilket mysigt café", som kan betyda 'jag vill stanna och dricka kaffe'. Även om jag är lite skeptisk till generaliseringar angående skillnaden kvinnor och män emellan - risken är att det kommer mer ont än gott ur dem - så är poängen tydlig.

Och om vi inte lyssnar har vi stängt dörren för dessa.

Download PDF sample

Download Att dö by Christopher Hitchens PDF
Rated 4.37 of 5 – based on 24 votes