By Dan Rydén

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som some distance until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download Astoria - historien om en dynasti PDF

Best swedish books

PHP 5 programmering

Dynamik på webbplatsen!

PHP, det serverbaserade skriptspråket, används until att skapa dynamiska webbplatser. En ofantlig mängd webbplatser använder idag Hypertext Preprocessor och dess popularitet ökar för varje long island model och funktion som kommer. Att personal home page är plattformsoberoende och fungerar på de flesta webbservrar bidrar givetvis until eventually dess popularitet.

Den här boken går igenom Hypertext Preprocessor grundligt från nybörjarnivå och tar upp saker som sessioner, databaskopplingar, formulär, filhantering, med mera. De exempel som handlar om databaser är begränsade until MySQL, SQLite och entry, males principen är samma för de flesta förekommande databaser. Alla exempel i boken går att köra på både home windows som Linux/Unix.

Ur innehållet:
Installation . Grunderna i personal home page . Styrstrukturer . Formulär . Stränghantering . Mer om personal home page . Hypertext Preprocessor och databaser . SQL . Filhantering . Praktiska exempel

Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Boken vänder sig until eventually dem som vill ha en samlad introduktion until Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until eventually pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, smooth kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche suitable för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Romer

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir a ways until eventually ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Additional info for Astoria - historien om en dynasti

Sample text

Webben har ju flera funktionella egenheter som knappast främjar enskilda aktörer att sticka ut ur informationsbruset. Länkar tillkallar ingen uppmärk­ samhet till sig själva; de är beroende av att själva bli uppsökta. 11 Faktum är att det inte förrän just nu håller på att införas en standard inuti själva HTML-koden som tillåter musik och video att innefattas på 62 webb­sidor – tidigare var sådan länkning beroende av externa funktioner som det kommersiella företaget Adobes Flash-format. En annan egenhet som webben har är att textfiler som finns lagrade på en annan plats inte kan ses på samma sätt som hyperlänkade bilder gör, som genom ett fönster.

Den amerikanske ingenjören Vannevar Bush skrev redan 1945 en artikel, ”As We May Think”, där det fiktiva semantiska nätverket Memex presenterades. Artikeln influerade sedan uppfinnarna av begreppet ”hypertext”, Ted Nelson och Douglas Engelbart, som på 1960-talet utvecklade olika provisoriska system för hypermedia. Memex inbegrep faktiskt flera sofistikerade funktioner som webben inte kom att innehålla. 7 På webben som den växte fram under 1990-talet och början av 2000- 55 t­ alet var en länk bara en länk.

Betraktar man frågan så, är det dessutom uppenbart att skillnaden snarare är politisk, eftersom ingreppen som görs alltid förutsätts gynna vissa grupper – och missgynna andra. Som Tobias Nielsén framhåller i sin artikel innebär en digital kulturpolitik alltid att den här typen av avvägningar måste göras, men att de idag inte alltid görs. Wormbs noterar dessutom att ordet efter sällan är så uppenbart som det kan te sig. Det behöver aldrig innebära att det nya helt ersätter det gamla. I sammanhanget kan detta illustreras av förekomsten av så kallad ”pirat-streaming”, det vill säga tjänster som använder sig av liknande gränssnitt som You­ Tube och andra legala videotjänster, men som presenterar ett innehåll som är uppladdat av användarna och helt osanktionerat av diverse tvbolag.

Download PDF sample

Download Astoria - historien om en dynasti by Dan Rydén PDF
Rated 4.86 of 5 – based on 32 votes