By Mats-Eric Nilsson

Vad är det egentligen vi stoppar i oss? Frågan släpper inte taget om de tiotusentals svenskar som läst Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, en bok som skakat livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Runt middagsbord, i fikarum, på bloggar och i TV-kanalernas debattsoffor talas det som aldrig förr om den fejkade mat som vi varje dag lägger i kundvagnen. Vi konsumenter inser plötsligt att vi är grundlurade av de stora livsmedelskedjornas utbud, rikt på tillsatser males fattigt på råvaror. males vad ska guy då äta, är den givna följdfrågan från den omskakade matkunden. Och hur hittar guy de genuina och oförfalskade livsmedlen? Är majskycklingen verkligen bättre? Finns det någon skinka värd namnet? Varifrån får laxen sin färg och vad innehåller egentligen fiskpinnarna? Svaren på dessa frågor och många fler ger Mats-Eric Nilsson i sin nya bok Äkta vara. Här bjuder han på fler avslöjanden av det utbredda matfusket och tipsar samtidigt om mängder av goda alternativ. Denna shoppingguide är en detaljerad genomgång av 2 hundred livsmedel och förhoppningen är att den ska få följa med sina läsare ända in i butiken. Dessutom innehåller boken: - Så läser du en innehållsförteckning - Här är de vanligaste tillsatserna - Lär dig att genomskåda reklamspråket ("Naturligt", - "Hemlagat" etc.) - Vägvisare until märkesdjungeln (Krav, Sigill, Nyckelhål etc.) - Så styr butiken dina inköp

Show description

Read Online or Download Äkta vara PDF

Best swedish books

PHP 5 programmering

Dynamik på webbplatsen!

PHP, det serverbaserade skriptspråket, används until att skapa dynamiska webbplatser. En ofantlig mängd webbplatser använder idag personal home page och dess popularitet ökar för varje new york model och funktion som kommer. Att Hypertext Preprocessor är plattformsoberoende och fungerar på de flesta webbservrar bidrar givetvis until eventually dess popularitet.

Den här boken går igenom Hypertext Preprocessor grundligt från nybörjarnivå och tar upp saker som sessioner, databaskopplingar, formulär, filhantering, med mera. De exempel som handlar om databaser är begränsade until MySQL, SQLite och entry, males principen är samma för de flesta förekommande databaser. Alla exempel i boken går att köra på både home windows som Linux/Unix.

Ur innehållet:
Installation . Grunderna i Hypertext Preprocessor . Styrstrukturer . Formulär . Stränghantering . Mer om Hypertext Preprocessor . Hypertext Preprocessor och databaser . SQL . Filhantering . Praktiska exempel

Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Boken vänder sig until dem som vill ha en samlad introduktion until Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until eventually pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, sleek kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche suitable för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Romer

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir a long way until eventually ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Extra info for Äkta vara

Sample text

4). 4 Hänvisning till enskilda lagrum 191 191 192 192 193 193 194 195 195 (Ur Svenskt lagspråk i Finland. Statsrådets svenska språknämnd. ) Välj en rimlig nivå för hur många rubrikgrader som ska tas med i innehållsförteckningen – ofta räcker det med rubrikerna på de två översta nivåerna. I handböcker och instruktioner av olika slag behövs kanske fler nivåer. , kan man automatiskt skapa en innehållsförteckning. Den funktionen brukar finnas under infogamenyn i ord­ behandlingsprogram. Om du lägger till eller stryker rubriker eller ändrar på formuleringar, är det sedan mycket enkelt att uppdatera innehållsförteckningen (i MS Word markerar man innehållsförteckningen och trycker på tangenten F9).

I beslutsprotokoll anges endast besluten. Vid behov kan man växla inom samma protokoll så att olika punk­ter skrivs på olika sätt. Ärende 1. Nästa möte Redogörelse Per föreslog den 27/8, vilket ingen hade något emot. 2. Semesteransökan Ansökan (själva blanketten) ska vara ifylld senast den 28/5. 3. indd 48 Alla på avdelningen ska fotograferas. Fotograf Frida Idh har fått uppdraget. Beslut/uppdrag Nästa möte blir den 27/8. Maria är sammankallande. Karin skickar dem till personalkontoret. Elisabeth bokar tider.

När punktuppställningen är mer grafiskt fristående från omgivande löptext eller står helt ensam på egen sida, i egen ruta eller liknande, är utformningen friare när det gäller interpunktion och små eller stora bokstäver. 3 Punktning med bokstäver eller siffror Använder man bokstäver eller siffror i en punktuppställning brukar man sätta punkt efter siffror och högerparentes efter bokstäver. Bokstäverna ska vara gemena. 1. Finland 2. Sverige 3. 3 Tabeller och diagram Tabeller, diagram och andra figurer kan vara ett praktiskt medel att presentera stora mäng­der av detaljerad information på ett överskådligt sätt.

Download PDF sample

Download Äkta vara by Mats-Eric Nilsson PDF
Rated 4.69 of 5 – based on 3 votes