By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

PHP 5 programmering

Dynamik på webbplatsen!

PHP, det serverbaserade skriptspråket, används until att skapa dynamiska webbplatser. En ofantlig mängd webbplatser använder idag Hypertext Preprocessor och dess popularitet ökar för varje long island model och funktion som kommer. Att Hypertext Preprocessor är plattformsoberoende och fungerar på de flesta webbservrar bidrar givetvis until eventually dess popularitet.

Den här boken går igenom personal home page grundligt från nybörjarnivå och tar upp saker som sessioner, databaskopplingar, formulär, filhantering, med mera. De exempel som handlar om databaser är begränsade until eventually MySQL, SQLite och entry, males principen är samma för de flesta förekommande databaser. Alla exempel i boken går att köra på både home windows som Linux/Unix.

Ur innehållet:
Installation . Grunderna i personal home page . Styrstrukturer . Formulär . Stränghantering . Mer om personal home page . personal home page och databaser . SQL . Filhantering . Praktiska exempel

Hundra sätt att tänka : om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Boken vänder sig until eventually dem som vill ha en samlad introduktion until eventually Reggio Emilias pedagogiska synsätt och arbetssätt – until pedagoger, journalister, föräldrar, politiker och andra som är intresserade av barns lärande, glossy kunskapssyn och pedagogiskt arbete i stort.

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche appropriate för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Romer

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir a ways until eventually ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Extra info for 1914

Example text

Ex. m. reta någon. Det finns de som hävdar att en aristotelisk fokusering på övertygandet onödigt förminskar retoriken. Det må ligga mycket i det, men som lärare är en av dina uppgifter tveklöst att övertyga. Hur blir man då övertygande? Ja, även detta har vi snuddat vid. Sofisterna hade funnit att det fanns vissa gemensamma drag bland dem som var skickliga i konsten att övertyga, och att man kan sammanfatta dem för pedagogiska ändamål. Ari stoteles var den förste vi känner till som skrev om den grundläggande triaden ethos, logos och pathos.

Den här typen av mer indirekta språkval har det skrivits en hel del om. Vissa vill göra gällande att det skulle vara typiskt kvinnligt att använda såda- 36 RETORIK FÖR LÄRARE N Å G R A AV RETORIKENS GRUNDTANKAR na, medan män är mer direkta. Exempel: "Åh, titta vilket mysigt café", som kan betyda 'jag vill stanna och dricka kaffe'. Även om jag är lite skeptisk till generaliseringar angående skillnaden kvinnor och män emellan - risken är att det kommer mer ont än gott ur dem - så är poängen tydlig.

Och om vi inte lyssnar har vi stängt dörren för dessa.

Download PDF sample

Download 1914 by Peter Olausson PDF
Rated 4.78 of 5 – based on 10 votes